Termowizja

Badanie termowizyjne, znane również jako termografia, to technika obrazowania i pomiaru, która wykorzystuje detekcję promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, aby określić ich temperaturę.

TermoWizja

Kamera przetwarza promieniowanie na obraz, w którym różne kolory reprezentują różne temperatury (na przykład, obszary cieplejsze mogą być reprezentowane przez czerwień, a chłodniejsze przez niebieski), dzięki czemu jest łatwy do interpretacji dla człowieka. Jest to metoda nieniszcząca, co oznacza, że nie ma wpływu na badany obiekt.

Termografia, wykorzystywana w różnych sektorach, od medycyny do przemysłu, jest kluczowym narzędziem w działalności naszej firmy. Pozwala na monitorowanie stanu obiektów, optymalizacji, konserwacji i utrzymania bezpiecznego działania produkcji przy możliwie najniższym koszcie. Używając dronów z kamerami termowizyjnymi, możemy przeprowadzać badania na dużą skalę i w miejscach trudno dostępnych, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z obiektem.

Z pełnym zaufaniem powierz naszym profesjonalistom proces zarządzania Twoją infrastrukturą. Od przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów, przez opracowywanie szczegółowych raportów z zaleceniami, aż do naprawy zidentyfikowanych nieprawidłowości, zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Wszyscy nasi specjaliści to doświadczeni eksperci z niezbędnymi certyfikatami, w tym ITC Level 2. Gwarantuje to najwyższy standard świadczonych przez nas usług.

Po przeprowadzonej kontroli, klient otrzymuje szczegółowy raport, który obejmuje:

  1. Obserwacje i Wyniki Badań: Nasza inspekcja termowizyjna pozwala na identyfikację wielu potencjalnych problemów, w tym niewłaściwego działania, przegrzewania, nieszczelności czy innych nieprawidłowości mogących wpływać na efektywność infrastruktury.
  2. Zdjęcia i dane termowizyjne: Do raportu załączamy zdjęcia oraz dane termowizyjne, które w sposób zrozumiały prezentują zidentyfikowane problemy. Dzięki temu klienci mogą zobaczyć dokładnie, gdzie i jakie problemy zostały zidentyfikowane.
  3. Zalecenia dalszych działań: Na podstawie przeprowadzonych badań, sformułujemy konkretne zalecenia co do działań naprawczych, konserwacyjnych lub modyfikacji systemu, aby zoptymalizować jego wydajność.
  4. Wsparcie eksperckie: Nasi specjaliści są dostępni do konsultacji wyników inspekcji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, pomóc zrozumieć wyniki badań oraz doradzić w kwestii dalszych działań.

Inspekcje dla domu

1. Inspekcja instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych:

Diagnoza stanu instalacji, wykrywanie problemów i nieprawidłowości, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.

2. Kontrola stanu pokrycia dachowego, wykrywanie nieszczelności izolacji:

Identyfikacja uszkodzeń dachu i nieszczelności w izolacji, które mogą prowadzić do strat ciepła i kosztownych napraw.

3. Inspekcja elewacji i stolarki okiennej:

Wykrywanie pęknięć, nieszczelności i innych problemów, które mogą wpływać na wygląd budynku i efektywność energetyczną.

4. Wykrywanie wycieków:

Precyzyjne wykrywanie wycieków wodnych i powietrza, które mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń i zwiększonych kosztów energii.

5. Kontrola szkodników, np. kuny w dachu:

Wykorzystanie badań termowizyjnych do wykrywania obecności szkodników, które mogą powodować szkody w strukturach budynku.

Po każdej inspekcji dostarczamy szczegółowy raport z naszymi obserwacjami i zaleceniami dotyczącymi ewentualnych działań naprawczych.

Inspekcje dla przemysłu

1. Inspekcja infrastruktury elektrycznej:

Diagnoza i ocena stanu infrastruktury, identyfikacja potencjalnych problemów, które mogą wpływać na efektywność i bezpieczeństwo.

2. Inspekcja instalacji elektrycznych:

Dokładna ocena stanu instalacji elektrycznych, wykrywanie nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i wydajności.

3. Kontrola procesów produkcyjnych:

Wykrywanie nieprawidłowości w procesach produkcyjnych, które mogą wpływać na jakość produktów i efektywność produkcji.

4. Inspekcja termowizyjna za pomocą dronów:

Wykorzystanie dronów wyposażonych w kamery termowizyjne do inspekcji trudno dostępnych lub niebezpiecznych obszarów.

5. Kontrola stanu rurociągów i systemów grzewczych:

Wykrywanie nieszczelności, uszkodzeń lub innych problemów, które mogą wpływać na efektywność systemów.

6. Wykrywanie wycieków:

Precyzyjne wykrywanie wycieków płynów lub gazów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i efektywności procesów.

7. Badania budynków:

Ocena stanu budynków i ich składowych, takich jak struktura, izolacja i systemy HVAC, w celu identyfikacji potencjalnych problemów i zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.

8. Utrzymanie ruchu - cykliczna kontrola maszyn i urządzeń:

Regularne inspekcje maszyn i urządzeń, identyfikacja potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem.

9. Inspekcje na potrzeby firm ubezpieczeniowych:

Dokładne inspekcje majątku i operacji do oceny ryzyka i ustalenia wartości polis ubezpieczeniowych.

10. Inspekcja turbin wiatrowych i farm fotowoltaicznych:

Kontrola stanu turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych w celu zapewnienia ich optymalnej wydajności.

11. Inspekcje HVAC:

Kontrola systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) w celu wykrycia problemów i zapewnienia ich efektywnej pracy.

12. Inspekcje konstrukcji stalowych i betonowych:

Identyfikacja problemów w stalowych i betonowych konstrukcjach, takich jak mosty, wieże, itp.

13. Monitorowanie kondycji dróg i lotnisk:

Kamery termowizyjne mogą pomóc w monitorowaniu stanu nawierzchni dróg i pasów startowych, wykrywając problemy takie jak pęknięcia czy nierówności.

Po każdej inspekcji dostarczamy szczegółowy raport z naszymi obserwacjami i zaleceniami dotyczącymi ewentualnych działań naprawczych.

Skontaktuj się z nami!

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 46, 62-300 Września

NIP 7891799987 REGON 525110630 KRS 525110630